Ebben a rovatban a rehabilitáció és habilitáció különféle területeiről és azok közös alkalmazásáról lesz szó. A fejlesztés és oktatás, a nevelés, a testi és lelki egészség, a gyógyítás, a szociális ellátások, a foglalkoztatás és a természetes segítőháló szerepel benne.

 Az egészségkárosodott, azaz fogyatékkal vagy krónikus betegséggel élő emberek és családjaik emberi jogai, azok  szakemberek és sorstársak általi védelme, érvényesítése, valamint mindezek érdekében rendszeres tájékoztatása, így a Sorstárs Alapítvány hírszemléje is itt található.

 Az itt található írások egyrészt bárki számára érthetőek, olyan egyszerű nyelven íródtak, amely a nehezen olvasók számára is világosak. Az írások másik része pedig arról szól, hogy kell ilyen könnyen érthető írásokat, olvasnivalókat készíteni.

Az egészségkárosodott (fogyatékossággal vagy krónikus betegséggel élő) emberek egészségének védelme, habilitációja, rehabilitációja, általános és speciális egészségügyi ellátása e rovat témája.

A különféle egészségügyi problémákkal élő gyermekek és felnőttek fejlesztése, képzése, életen át tartó oktatása e rovat témája, kezdve a korai (0-6 év közti) fejlesztéstől az életen át tartó tanulásig.

A foglalkoztatás rovatában a munkalehetőségektől az értelmes szabadidő tevékenységekig mindenféle lehetőségekről olvashatnak.

Ebben a rovatban a hivatalos, kötelezően nyújtandó természetbeni és pénzbeli támogatásokról és az egyéb szolgáltatásokról, szolgálatokról, a segítség és támogatás lehetőségeiről van szó.

Ebben a kategóriában a Down rendellenességgel és hasonló értelmi és tanulási problémával élő emberekről szóló cikkek, tanulmányok, hírlevelek, egyéb információk találhatók.

Fogyatékossággal élő emberekről, embereknek, és segítőiknek, velük rokonszenvezőknek szóló kulturális események, cikkek, egyebek találhatók itt.

 Fogyatékossággal élő emberek számára nyitott, vonzó, érdekes szabadidő tevékenységek.

Az egészségkárosodott emberek emberi jogairól, méltóságuk védelméről, esélyeik egyenlőségéről szól ez a rovat.